Sosiale medier er et annet sted hvor man kan reklamere for bedriften. Her kan vi bistå med å sette opp en profil slik at denne blir mest mulig «treffsikker» opp i mot deres kundegruppe.

Sosiale medier kan være et sted hvor det er lett «å spre ordet» om bedriften.

Vi kan bistå på følgende sosiale medier:

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Snapchat
  • Eventuelt Youtube